Usluge

Usluge koje pružamo:

BESPLATNA KONTROLA I DIJAGNOSTIKA

– održavanje, servis i popravka auto klima na putničkim i dostavnim vozilima, specijalnim vozilima, poljoprivrednim i građevinskim mašinama
– održavanje, servis i popravka rashladnih sistema na dostavnim vozilima
– ugradnja auto klima u automobile i minibuseve
– ugradnja auto klima u specijalna vozila, građevinske i poljoprivredne mašine na pogon preko remenice (direct drive) na radilici motora ili pomoću elektromotora 12 v / 24 v (electrical drive)
– ugradnja rashladnih sistema u dostavna vozila
– punjenje auto klima – nikad nemojte korisiti izvučen gas iz sistema za ponovno punjenje istog, jer gas može biti kontaminiran. Ponekad može biti znatno jeftinije punjenje sa poznatim i čistim gasom.
– remont kompresora – vrši se kod kompresora koji nisu „zaribali“ i gde postoji ekonomska opravdanost.
– zamena ulja u kompresoru – važno: količina ulja koja se menja ne sme biti ni manja ni veća od preporuke proizvođača kompresora, jer u oba slučaja može doći do oštećenja istog ili lošijeg transfera toplote, zapušenja sistema, povećanja pritiska, a samim tim i smanjenja kapaciteta hlađenja
– zamena kondenzatora, isparivača i sušača ili akumulatora gasa – uvek se sušač gasa – akumulator menjaju kad je sistem otvoren radi popravke. Sušač gasa se redovno menja na 2 – 3 godine kada se menja i ulje u sistemu.
– izrada creva i cevi u sistemu auto klime
– varenje aluminijumskih cevi
– varenja – popravka kondenzatora (hladnjaka klime)
– antibakterijsko čišćenje isparivača auto klime i svih ventilacionih kanala Winns proizvodima
– servisiranje i popravka svih vrsta kvarova u sistemu auto klime

© 2023 “PILIP AUTO KLIME” d.o.o.
Dizajn:Master Media Factory d.o.o.