Ugradnja auto klima

Prednosti ugradnje auto klima

Prednosti A/C sistema ogledaju se kroz njegove karakteristike kao što su:

1. Obezbeđuje uvek optimalnu – prijatnu temperaturu u putničkom prostoru automobila (optimalna temperatura putniškog prostora je između 23-27 °C ) tako da se u letnjim uslovima treba obezbediti hlađenje, a u zimskim uslovima grejanje.

 • u putnički prostor se ubacuje čist i svež ohlađen vazduh sa odgovarajućom temperaturom i vlažnošću
 • upotrebom klime se izbegava zamor i toplotni udar
 • znatno poboljšava uslove vožnje
 • smanjuje se fizičko opterećenje vozača, a sva lica u vozilu se osećaju prijatno
 • omogućava vožnju pri visokim temperaturama i na malim brzinama automobila ili za vreme stajanja istog
 • poboljšava komfor i sigurnost u vožnji

2. Smanjuje vlažnost vazduha u putničkom prostoru

 • obezbeđuje bolju vlažnost vazduha. Relativna vlažnost vazduha pogodna za većinu osoba uvek je između 30% i 70%. Kada je relativna vlažnost vazduha ispod 30% može doći do nadražaja i infekcije disajnih organa, a kada je iznad 70% putnik se nelagodno oseća, preznojava se i oseća nedostatak kiseonika.
 • sprečava zamagljivanje prednjeg vetrobranskog i ostalih stakala sa čim se povećava vidljivost, a samim tim i bezbednost u saobraćaju.

3. Obezbeđuje dobro filtriranje vazduha

 • polenov prah i čvrste čestice iz vazduha zadržaće se na isparivaču i sa kondenzovanom vodom izaći će u spoljni prostor
 • ukoliko se koristi filter sa aktivnim ugljem sprečava se i ubacivanje patogenih bakterija u putnički prostor
 • obezbeđuje dovoljnu količinu kiseonika prema želji putnika

4. Obezbeđuje vožnju sa zatvorenim prozorima automobila

 • izbegnuta je promaja koja je štetna po zdravlje (prehlada, reumatična oboljenja, upala uha i sl.)
 • smanjuje se buka sopstvenog automobila kao i drugih vozila koji učestvuju u saobraćaju što obezbeđuje tišinu i ugodnost u putničkom prostoru, te se može slušati muzika ili voditi normalan razgovor bez dovikivanja
 • zbog zatvorenih prozora vozilo će biti aerodinamičnije i smanjiće mu se utrošak goriva

5. Vazduh iz putničkog prostora može da recirkuliše

 • na ovaj način se isključuju neprijatni mirisi iz spoljnjeg prostora
 • ne dolazi do zamagljivanja stakala

Kada automobil nema ugrađen A/C sistem tada se povećavanjem strujanja toplote iz okoline povećava i toplota u putničkom prostoru, jer je količina emitovane toplote jednaka sa primljenom količinom toplote u putničkom prostoru.

Ako postoji A/C sistem on u kontrolisanoj količini uzima toplotu iz putničkog prostora vozila.

Bitna karakteristika prenosa sunčeve toplote zračenjem je da sa visokom temperaturom dolazi do zračenja toplote i do prolaska u unutrašnjost vozila na sve površine koje su izložene zračenju.
Toplota iz unutrašnjosti vozila pokušava da ga napusti, međutim, zbog manje temperature izvora toplote, instrument tabla, sedišta, upravljač i dr. to je onemogućeno. Na ovaj način vozilo izloženo zračenju funkcioniše kao “toplotna klopka” pa će temperatura površina u vozilu biti veća od temperature vazduha, jer toplotni zraci neometano prolaze kroz vazduh bez upijanja toplote.

Kada je spoljna temperatura između 30 i 35 °C tada su temperature sledeće:

– na metalnim površinama vozila dostižu do 90 °C
– na instrument tabli do 100 °C
– temperatura u unutrašnjosti vozila dostiže između 60 i 70 °C.

Kod vozila u pokretu sa otvorenim prozorima temperatura unutrašnjeg vazduha maksimalno može da se smanji do spoljašnje temperature vazduha.

Ugradnja auto klima u automobile

Klima uređaj se može ugraditi u gotovo svaki automobil, bez obzira na model automobila, radnu zapreminu i snagu. Izuzetak su neki stariji modeli automobila i automobili sa slabim motorom u koje najčešće nije ekonomično ugrađivati klima uređaj. Takođe, proizvođači auto klima za naknadnu ugradnju ne proizvode auto klime za sva vozila. Ako ste zainteresovani, najbolje je informisati se da li za Vaš konkretan automobil postoji mogućnost naknadne ugradnje auto klime.

Pilip-Auto Klime d.o.o. vrši ugradnju auto klima poznatih i priznatih svetskih proizvođača. Ovaj posao obavljaju sertifikovani serviseri koji su prošli sve nivoe obuke u zemlji i inostranstvu.

Odgovore na pitanja o ceni, isplativosti i mogućnostima ugradnje auto klima u polovna vozila možete pronaći na linku:

http://www.polovniautomobili.com/auto-vesti/saveti/ugradnja-klime-u-polovno-vozilo.php

Ugradnja auto klima u minibuseve

Auto klima u minibusevima može biti “krovna” ili sa isparivačem u putničkom prostoru. U zavisnosti od broja mesta i potreba moguće je ugraditi difuzore iznad svakog od sedišta.

Ugradnja auto klima u specijalna vozila

Borbena vozila, poljoprivredne i građevinske mašine, vatrogasna i sanitetska vozila i slično.

Ugradnja auto klima i rashladnih sistema u dostavna vozila

U zavisnosti od potreba Vašeg posla i vrste robe koju ćete prevoziti mogu postojati uređaji sa „minusnom“ i „plusnom“ temperaturom sa automatskom kontrolom upravljanja.

© 2023 “PILIP AUTO KLIME” d.o.o.
Dizajn:Master Media Factory d.o.o.