Redovan servis auto klima

Redovan servis auto klima vrši se svake dve-tri godine ili nakon pređenih 50.000 kilometara.

Redovan servis obuhvata:

 • ispiranje sistema auto klime za to propisanim sredstvom
 • čišćenje sistema od algi i bakterija ili podloga za stvaranje istih
 • zamenu sredstva za hlađenje (ulje i freon)
 • zamenu zaptivnih gumica na svim spojevima
 • kontrola elemenata za aktiviranje auto klime
 • provera kompresije kompresora auto klime
 • kontrola elemenata za upravljanje klimom (vakumska, servo električna,mehanička, servo mehanička, elektro pneumatska, elektronska i dr.)
 • kontrola elemenata koji sprečavaju prazan hod motora vozila i neželjene efekte kod istog od iznenadnih udara koji se pojavljuju startovanjem kompresora
 • zamena sušača gasa-dehidratora
 • provera i po potrebi zamena termoekspanzionog ventila (orfice tube)
 • provera i podešavanje zazora elektromagnetnog kvačila
 • provera i eventualna zamena filtera za kabinski vazduh ako ga vozilo ima
 • provera vlažnosti i temperature vazduha na izduvima
 • vakumiranje, dehidriranje i punjenje sistema auto klime
 • provera temperature i pritiska na strani kako visokog tako i niskog pritiska
 • završno podešavanje sistema auto klime.

Servis se izvodi iskljućivo prema servisnom uputstvu proizvođača.

© 2023 “PILIP AUTO KLIME” d.o.o.
Dizajn:Master Media Factory d.o.o.