Delovi

A/C sistem se sastoji od četiri glavne komponente i to:

  • isparivač
  • kompresor
  • kondenzator
  • ekspanzioni ventil

Rad sistema za klimatizaciju automobila zasniva se na fizičkim zakonitostima koji se odnose na razmenu toplote između spoljnjeg vazduha (vazduha okoline) i unutrašnjeg vazduha (vazduha u prostoru koji se klimatizuje) koji želimo klimatizovati.

Da bi se klimatizacija obezbedila potrebna je odgovarajuća energija tj. odgovarajući rad.
Energiju obezbeđuje kompresor koji svoj pogon dobija od motora automobila preko klinastog ili poly V remena i elektromagnetnog kvačila.
Kompresor sabija sredstvo za hlađenje (koje kompresorcirkuliše u zatvorenom sistemu) i tako podiže temperaturu istog iznad spoljne temperature i kao takvo sredstvo za hlađenje dolazi do kondenzatora.
U kondenzatoru se sredstvo za hlađenje kondenzuje u tečnost, a suvišna količina toplote potpomognuta strujanjem vazduha iz električnog ventilatora odlazi u spoljni prostor.
Sredstvo za hlađenje u tečnom stanju zatim prolazi kroz filter-sušač.
susac gasaFilter sušač iz sredstva za hlađenje isfiltrira eventualno čvrste čestice, prljavštinu i vlagu, a zatim sredstvo za hlađenje dolazi u termoekspanzioni ventil.
blok ventilTermoekspanzioni ventil smanji pritisak sredstva za hlađenje usled čega temperatura sredstva za hlađenje spadne ispod temperature vazduha u putničkom prostoru. Ovako rashlađeno sredstvo za hlađenje dospeva u isparivač.

isparivacIsparivač, uz pomoć ventilatora predaje rashlađen vazduh u putnički prostor, a preuzima jedan deo vazduha iz putničkog prostora. Na ovaj način se postiže da vazduh koji se vraća u putnički prostor bude svež i bez vlage. Nataložena para (voda) koja se stvara na tacni isparivača pomoću odvodnog creva (drenažno crevo) dospeva u spoljni prostor.

ostali_delovi

© 2023 “PILIP AUTO KLIME” d.o.o.
Dizajn:Master Media Factory d.o.o.