Saveti

PRAKTIČNI SAVETI ZA POBOLJŠANJE RADA AUTO KLIME

SISTEM AUTOKLIME JE NEOPHODNO ODRŽAVATI I SERVISIRATI KAO I SVE DRUGE SKLOPOVE.
Optimalna klimatizacija se može ostvariti samo ako svi delovi klime zajedno i usklađeno funkcionišu.
Naši saveti, verujemo, pomoći će da auto klima na Vašem automobilu radi bolje i dugovečnije.

Pre početka svake sezone hlađenja (grejanja – kod klima sa digitalnim upravljanjem) potrebno je izvršiti pregled – kontrolu sistema kod ovlašćenog servisera. Kod nas je ova kontrola besplatna.

*Redovne servise treba vršiti nakon dve godine ili pređenih 50.000 kilometara.

Potrebno je uključiti auto klimu bar jednom nedeljno (i u toku zime) čak i na kratko vreme.

*U vreme niskih temperatura, pre uključivanja auto klime, neophodno je zagrejati motor automobila.

*Sve površine koje pripadaju sistemu auto klime moraju biti oslobođene od snega, leda i prljavštine.

*Kada se automobil kreće u manjim brzinama ili kada stoji ventilator treba postaviti na najmanju brzinu što će sprečiti stvaranje leda na isparivaču koji smanjuje performanse auto klime.

*Kada je sistem auto klime uključen bar jedan od otvora za ventilaciju u putničkom prostoru obavezno mora biti otvoren kako bi se izbeglo stvaranje leda na isparivaču.

*Povremeno treba oprati i očistiti kondenzator i isparivač.

*Ulje u kompresoru (sistemu) treba menjati najmanje jednom u dve godine. Kod zamene ulja treba voditi računa da se koristi isključivo tip ulja koje je propisao proizvođač, nikako drugo. Ove je veoma osetljivo jer može dovesti do uništenja kompresora I nagrizanja ostalih komponenti u sistemu.

*Nakon dve godine ili pređenih 50 do 60 hiljada kilometara treba obavezno zameniti sušač (receiver drier) i ispitati rad termoekspanzionog ventila i po potrebi isti zameniti. Ovo je najekonomičnije uraditi istovremeno kad se menja ulje u kompresoru, odnosno kod redovnih servisa.

*Najmanje jednom u dve godine treba očistiti sistem, posebno izmenjivače toplote. Najbolje prilikom redovnog servisa.

*Ako Vam je automobil bio duže vreme izložen sunčevim zracima, pre uključivanja sistema auto klime potrebno je otvoriti sve prozore kako bi došlo do približnog izjednačavanja temperature u putničkom prostoru sa spoljnom temperaturom, pa tek zatim uključiti klimu. U protivnom, velika je opasnost po zdravlje, posebno dece.
“Tada se krvni sudovi ubrzano šire, a krv se kreće ka periferiji. Krvni pritisak naglo pada, mozak i srce nisu dovoljno prokrvljeni i ne dobijaju dovoljno kiseonika. To izaziva nesvesticu, magljenje pred očima i gubitak svesti.”

*Ako je spoljni ambijent pod prašinom, u vreme cvetanja biljaka ili bilo koje prljavštine najbolje je koristiti “dugme” za recirkulaciju. Recirkulacija ne može biti stalno uključena, te je povremeno treba isključivati kako ne bi došlo do zaleđivanja isparivača. Recirkulaciju treba uključivati i kad su vanjske temperature preko 30°C.

*Sistem auto klime (hlađenje) može se koristiti i kod niskih temperatura da bi se isušio vlažan vazduh koji se nalazi u putničkom prostoru (posebno odmagljivanje stakala).

*Sistem auto klime imaće najbolje performanse ako vrata i prozori dobro zaptivaju.

*Sistem je stalno pod pritiskom, a tačka ključanja sredstva za hlađenje je oko -29°C. Nikad nemojte sami odvajati cevi – creva na sistemu kako ne bi došlo do oštećenja (promrzlina) kože, lica i očiju.

*Ako iz bilo kojih razloga morate odvojiti neko od creva neka to uradi stručno lice.

Ako osetite da Vam sistem auto klime ne radi dobro, odmah se obratite ovlašćenom serviseru za savet.

*Preporučljiva temperatura u vozilu je između 23 i 27 °C, a relativna vlažnost vazduha od 35% do 65%.

*Brzina ventilatora (strujanje vazduha) treba biti uvek minimalno i da po mogućnosti ne prelazi 0.5 m/sek.

*Pre gašenja motora treba ugasiti auto klimu. Nije preporučljivo startovati motor automobila ako je klima uključena.

Jednom godišnje radi se tretman čišćenja algi i bakterija na isparivaču i izduvnim tunelima. Obavezno kod promene vlasnika vozila, iritacije očiju i disajnih organa, alergijskih reakcije i neprijatnih mirisa.

*Smer duvanja na vetrobran se uključuje samo u slučaju odmagljivanja stakla.

Za sve dodatne informacije PILIP–AUTO KLIME d.o.o. stoji Vam na raspolaganju.

“pilip”

© 2023 “PILIP AUTO KLIME” d.o.o.
Dizajn:Master Media Factory d.o.o.